Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 
 
 
 
Najnovija istraživanja još jednom su ukazala na to da su granice Bosne i Hercegovine jedne od najstarijih u cijeloj Evropi, 

od negiranja Bošnjaka do prisvajanja BiH.  Bez sumnje, srednjovjekovno razdoblje bosansko hercegovačke 

Mitrovica je od 1463. godine dio vilajeta Jeleč, koji se od početka osme decenije 15.  stoljeća naziva Novopazarski vilajet, 

o osvajanju Konstantinopola, Sultan-Fatih Mehmed-han, vladar koji je sjedinio junaštvo sa čašću i iman sa tehnikom, 

Navršava se 26. marta 190 godina od Velikog bosanskog ustanka, ustanka bosanskih ajana, aga i begova na čelu s Huseinom-

Otprilike do 16. stoljeća, 700 godina nakon njegove smrti, objašnjava historičar matematike Victor J. Katz, 

Danas, 615 godina od smrti, Ibn Haldun ima poruku za sve nas koji živimo u dobu rastuće nesigurnosti i globalnog nereda. 

Prvi kontakt Mađarske i islama neodvojiv je od spomena Pečenega, od kojih je znatan broj ispoljavao islam. 

Uvriježeno je mišljenje da je tursko osvojenje Bosne bila nasilna okupacija koja je našu zemlju iz jednog 

Ahmed-paša Rizvanović zaviještao je vakufe u Gazi i Jerusalemu. U Gazi je obnovio vitalne gradske objekte i time dao novi polet